Электронный научный журнал

O. Rakhutina

FOLK ART WORKS OF RUSSIA: FROM THE PAST TO THE PRESENT

Olga N. Rakhutina – teacher of special disciplines Branch of GBOU VO MO “University” Dubna “- Lytkarinsky Industrial College of Humanities (Russia, Lytkarino), E-mail: mirmur70@yahoo.com

 Annotation. Folk arts and crafts – one of the forms of folk art, the production of art products, an integral part of culture, reflecting the traditions of the people, their worldview and world outlook. This is a complex and multifaceted phenomenon, as it is rooted in hoary antiquity and developing in our day encompasses many types of folk art — architecture, music, dance, folklore, and everyday life.

Key words: folk crafts, art, creativity, culture, folk traditions.

 

References:

  1. Luzhkov YU.M., S.M. Linovich Iskusstvo, kotoroe nel’zya poteryat’! Narodnye hudozhestvennye promysly Rossii: rascvet, upadok, perspektivy vozrozhdeniya – M.: OAO “Moskovskie uchebniki i Kartolitografiya». 2009, 176 s.
  2. Narodnye hudozhestvennye promysly RSFSR. – Vysshaya shkola, 1982. 216 s.
  3. Porodina S.V. Mesto i rol’ narodnyh promyslov v postindustrial’noj ehkonomike//Vestnik Nizhegorodskogo universiteta imeni N.I.Lobachesvskogo, 2011, №1, S. 274-276.
  4. YAgodynskaya N.V. Kul’turno-istoricheskie centry Rossii/N.V. YAgodynskaya,S.A.Malyshkin. –M.: Izdatel’skij centr «Akademiya», 2009. – 272 s.
  5. http://nhkt.narod.ru/article_4.htm
  6. http://www.bse.info-spravka.ru/bse/id_52869
  7. http://art.ioso.ru/bank2006/geography/geography.htm