Электронный научный журнал

L. Mardakhayev, I. Baimuratovich

PROFESSIONAL IDENTIFICATION IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING OF SOCIAL TEACHERS IN THE UNIVERSITY

Lev V. Mardakhayev – doctor of pedagogical sciences, professor,  professor of the Department of Social Pedagogy  and the organization of work with youth Russian State Social University (Moscow, Russia); ORCID ID: 0000-0002-9654-9246, E-mail: mantissa-m@mail.ru

Ibrayev S. Baimuratovich – Doctoral candidate of PhD 2 course Department of social pedagogic and self-knowledge Faculty of social sciences Eurasian national university of L. Gumilev (Kazakhstan, Astana), E-mail:sayat_ibrai@mail.ru

Abstract. The article reveals the issues of the quality of training of social teachers, due to the vocationally-oriented identification of the student in high school. Identification in the professional training of social teachers. The relationship of vocational-oriented socialization and vocational-oriented student identification. The essence of professionally-oriented identification in the process of training social teachers. Individually-oriented character of professional identification of a social teacher. Changes occurring in the personality of the student, in the process of its professional-oriented identification. Professional competence and professional identification, professional competence and professional identification of a social teacher. The manifestation of the preparedness of a social pedagogue through theoretical, practical and productive-activity identification, as well as special psychological-pedagogical, methodical, deontological identification and auto-psychological self-identification. The main functions of the professional activity of a social teacher, as indicators of his professional-oriented socialization (identification). The main drivers of the external process of identifying trainees in the process of their professional training at the university. A special role in promoting the professional identity of the faculty. A special role in promoting the professional identity of students belongs to the teaching staff. Thanks to the teaching staff, the following happens: theoretical, emotional-personal, professional-activity and deontologically determined identification of the future social educator.

Keywords: identification, identification, professional identification, social educator, socialization.

 

References:

 1. Anan’ev B.G. O problemah sovremennogo chelovekoznaniya. – M.: Nauka, 1977. – 321 s.
 2. Andreeva G.M. Social’naya psihologiya: ucheb. dlya vyssh. ucheb. zaved. – M.: Aspekt Press, 2001. – 290 s
 3. Vvedenskij V.N. Modelirovanie professional’noj kompetencii pedagoga // Pedagogika. – 2012. – № 10. – S. 11-14.
 4. Klimentko V. A. Professional’naya socializaciya studentov: strukturno-funkcional’naya model’ // https://cyberleninka.ru/
 5. Mardahaev L.V., Egorychev A.M. Social’naya pedagogika lichnosti: ucheb. posobie dlya stud. vyssh. ucheb. zaved. – M.: Izdat.-torg. Dom «Perspektiva», 2016.
 6. Mardahaev L.V. Professional’naya identifikaciya v processe professional’no-orientirovannoj socializacii obuchaemyh // CITISEH. – 2019. – № 1(18).
 7. Mardahaev L.V. Professional’no-orientirovannaya socializaciya obuchayushchihsya i neobhodimost’ ee stimulirovaniya // CITISEH. – 2017. – № 3(12) 2017.
 8. Mudrik A.V. Socializaciya cheloveka : ucheb. posob. dlya stud. vyssh. ucheb. zavedenij. – M.: Izd. centr «Akademiya», 2004.
 9. Perinskaya, N. A. Social’naya identichnost’ kak rezul’tat professional’noj socializacii // Sociologicheskij sbornik. Vyp. 4 / In-t molodezhi. – M.: Socium, 1998. – S. 36–40.
 10. Tipovye kvalifikacionnye harakteristiki dolzhnostej pedagogicheskih rabotnikov i priravnennyh k nim lic – social’nyj pedagog.
 11. Chernova YU.K. Professional’naya kul’tura i formirovanie ev sostavlyayushchih v processe obucheniya: monografiya / pod nauch. red. V.V. Shchipanova. M.: Izd-vo TolPI, 2000. – 231 c.
 12. Ehrikson EH. Identichnost’: yunost’ i krizis / per. s angl. – M., 1996.